The philosophy of Gottlob Frege [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard L Mendelsohn

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0511109776

ISBN-13: 978-0511109775

Ký hiệu phân loại: 193 Germany and Austria

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2005.

Mô tả vật lý: xix, 226 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 66325

Includes bibliographical references (p. 203-222) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH