English for writing research papers
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Văn học

ISBN:  9781441979216


Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2011,

Mô tả vật lý: xxii, 325 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


English language -- Technical English. ; Report writing. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH