Introduction to GPS : the Global Positioning System
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  1580531831

Ký hiệu phân loại: 526.0285 Mathematical geography

Thông tin xuất bản: Boston, MA :Artech House, 2002,

Mô tả vật lý: xv, 176 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH