Introduction to search with Sphinx

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Andrew Aksyonoff

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596809557

ISBN-13: 978-0596809553

Ký hiệu phân loại: 006.76 Programming

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2011.

Mô tả vật lý: xiii, 127 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66455

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH