Business English

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mary Ellen Guffey, Carolyn M Seefer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0324789742

Ký hiệu phân loại: 428.02465 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Australia ; Mason, OH : South-Western Cengage Learning, 2011

Mô tả vật lý: xvi, 544 p. : , col. ill. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 66458

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH