The iPad 2 pocket guide [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Jeff Carlson, ,

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  0132779773

Ký hiệu phân loại: 004.165 Specific microcomputers

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA :Peachpit Press , 2011,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xv, 247 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


iPad (Computer)-- Tablet computers.-- Electronic books.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH