Quantum versus chaos elektronisk ressurs : questions emerging from mesoscopic cosmos

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Katsuhiro Nakamura

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 530.12 Quantum mechanics (Quantum theory)

Thông tin xuất bản: New York : Kluwer Academic Publishers , 2002

Mô tả vật lý: x, 213 s. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66639

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH