Distributed data warehousing using Web technology : how to build a more cost-effective and flexible warehouse
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: R, A Moeller, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0814405886

Ký hiệu phân loại: 658.4038 Executive management

Thông tin xuất bản: N.Y :Amacom, 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 384 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:


Dữ liệu điện tử, Sắp xếp-- Dữ liệu điện tử, Xử lý -- Xử lý phân bố-- World Wide Web-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH