Derrida and Lacan : another writing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Lewis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0748636037

Ký hiệu phân loại: 194 France

Thông tin xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2008

Mô tả vật lý: xii, 282 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 66767

Includes bibliographical references (p. 270-276) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH