Campbell biology : concepts & connections

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jane B Reece

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 0321696816

Ký hiệu phân loại: 570 Life sciences Biology

Thông tin xuất bản: San Francisco, CA. : Benjamin Cummings, 2012

Mô tả vật lý: xxxvii, 779, [101] p. : , ill. (some col.) ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66785

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH