Molecular cloning : a laboratory manual

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David W Russell, Joseph Sambrook

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0879695765

Ký hiệu phân loại: 576.5 Genetics

Thông tin xuất bản: Cold Spring Harbor, N.Y. : Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001.

Mô tả vật lý: 3 v. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66788

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH