Microsoft SQL Server 2008 all-in-one desk reference for dummies [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Damir Bersinic, Robert D Schneider

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 005.75 Specific types of data files and databases

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley Pub., Inc., 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66790

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH