Essential PowerShell

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Holger Schwichtenberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0672329662

ISBN-13: 978-0672329661

Ký hiệu phân loại: 005.4 Systems programming and programs

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Addison-Wesley, 2008

Mô tả vật lý: xxi, 478 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66795

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH