Nghiên cứu về mạng nơron nhân tạo và ứng dụng mạng nơron để dự báo phụ tải ngắn hạn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Nguyễn Hùng, ,

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.65

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 32 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Mạng nơron nhân tạo --Ứng dụng,

DÃY KỆ
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn