Mechanics of Composite Materials with MATLAB [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Issa Kattan, G. Z Voyiadjis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540243533

Ký hiệu phân loại: 621 Applied physics

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66815

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH