Vacuum Technology [electronic resource] : Practice for Scientific Instruments

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nagamitsu Yoshimura

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540744320

ISBN-13: 978-3540744337

Ký hiệu phân loại: 621.55 Vacuum technology

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008.

Mô tả vật lý: 354 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66818

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH