Safety design for space systems [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Axel M Larsen, Gary Eugene Musgrave, Tommaso Sgobba

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 629.40289 Astronautics

Thông tin xuất bản: Oxford, U.K. ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66819

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH