Practical fermentation technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: L. M Harvey, B McNeil

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470014349

Ký hiệu phân loại: 660 Chemical engineering and related technologies

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : Wiley, 2008

Mô tả vật lý: xiv, 388 p. : , ill., plans ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66828

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH