Psychology : themes & variations
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Wayne Weiten, ,

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0439001293

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Belmont, Calif. :Wadsworth/Cengage Learning, 2010, 8th ed.

Mô tả vật lý: 1 v. (various pagings) : , ill. (chiefly col.) ; , 28 cm. + , 1 concept charts (33 p. : col. ill.)

Ngôn ngữ:


Psychology -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH