The mentor connection in nursing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0826111742

Ký hiệu phân loại: 610.73

Thông tin xuất bản: New York :Springer Pub. Co., 1998.,

Mô tả vật lý: xxvi, 233 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Mentoring in nursing.; Nursing.; Interprofessional Relations.; Mentors.;

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH