Ứng dụng thuật toán di truyền để tối ưu hóa bộ điều khiển mờ trong hệ Acrobat Robo

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.8

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 26 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Tối ưu hóa bộ điều khiển mờ -- dùng thuật toán di truyền,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
12A
*Ký hiệu xếp giá:  629.8
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn