Experimental psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  0495595330

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: Australia ; Belmont, CA :Wadsworth, Cengage Learning, 2009, 9th ed.

Mô tả vật lý: xxiii, 551 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 66858
1. Psychology
  - Research ; Textbooks.; Psychology
     Experimental
  - Textbooks.1. Psychology
  - Research
2. Textbooks.
3. Psychology
     Experimental
  - Textbooks.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH