Tools for Computational Finance [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rüdiger U Seydel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3540929291

Ký hiệu phân loại: 332.015195 Financial economics

Thông tin xuất bản: Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 66871

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH