Microsoft SharePoint Designer 2010 [electronic resource] : step by step

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Penelope Coventry

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 004.682 Intranets

Thông tin xuất bản: Redmond, Wash. : Sebastopol, Calif. : Microsoft ; O'Reilly, 2010

Mô tả vật lý: xxxv, 554 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66881

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH