Raman spectroscopy for soft matter applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maher S Amer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470453834

Ký hiệu phân loại: 543 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley, 2009

Mô tả vật lý: xii, 301 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 66883

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH