Developing software for Symbian OS : a beginner's guide to creating Symbian OS v9 smartphone applications in C++

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve Babin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470725702

Ký hiệu phân loại: 621.3845 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Chichester, England ; Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2007

Mô tả vật lý: xxi, 438 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66886

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH