BPEL PM and OSB operational management with Oracle Enterprise Manager 10g grid control [electronic resource] : manage the operational tasks for multiple BPEL and OSB environments centrally

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Narayan Bharadwaj

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.05 Data processing Computer applications

Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. : Packt Pub., 2010

Mô tả vật lý: vi, 230 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66895

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH