Analog Circuits and Systems for Voltage-Mode and Current-Mode Sensor Interfacing Applications [electronic resource]
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9789048198283


Thông tin xuất bản: Dordrecht :Springer Science+Business Media B.V., 2011,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 66904
Engineering.
  - Systems engineering.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH