Absolute beginner's guide to Microsoft Office

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Read Gilgen, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0789729695

Ký hiệu phân loại: 005.369

Thông tin xuất bản: Indianapolis :Que, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 407 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


Part I: Getting Started with PowerPoint Chapter 1. What's the Point? Chapter 2. PowerPoint QuickStart Chapter 3. PowerPoint Basics Part II: Creating Slide Show Content Chapter 4. Organizing a Presentation Chapter 5. Working with Text Objects Chapter 6. Working with Graphic Objects Chapter 7. Creating Drawing Objects Chapter 8. Organizing Information by Using Tables Chapter 9. Presenting Numbers by Using Data Charts Chapter 10. Using Diagrams and Organization Charts Part III: Making the Slide Show Active and Interactive Chapter 11. Animating Slide Show Objects Chapter 12. Letting Action Settings Work for You Part IV: Preparing and Presenting the Slide Show Chapter 13. Preparing a Slide Show for Presentation Chapter 14. Preparing to Make a Presentation Chapter 15. Making a Presentation Chapter 16. Learning the Elements of Effective Presentations Part V: Making the Slide Show Available in Print and on the Web Chapter 17. Printing a Presentation Chapter 18. Publishing to the Web Part VI: Beyond the Basics Chapter 19. Adding Multimedia Elements Chapter 20. Customizing PowerPoint Chapter 21. Looking Beyond the Basics.

Chương trình máy tính ứng dụng, Microsoft PowerPoint,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn