A wavelet tour of signal processing : the sparse way.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephane Mallat

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0123743701

Ký hiệu phân loại: 621.3822015152433 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Elsevier Academic Press, 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66965

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH