Yoghurt : science and technology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0849317851

Ký hiệu phân loại: 637 Processing dairy and related products

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Cambridge, England :CRC Press ; Woodhead Pub., 1999, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xii, 619 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH