Yoghurt : science and technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. K Robinson, A. Y Tamime

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0849317851

ISBN-10: 1855733994

Ký hiệu phân loại: 637 Processing dairy and related products

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : Cambridge, England : CRC Press ; Woodhead Pub., 1999

Mô tả vật lý: xii, 619 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 66979

1. Yogurt
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH