Access 2010 [electronic resource] : the missing manual

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matthew MacDonald

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449382371

ISBN-13: 978-1449382377

Ký hiệu phân loại: 005.7565 Data in computer systems

Thông tin xuất bản: Sebastopol, Calif. : O'Reilly Media, 2010

Mô tả vật lý: xviii, 812 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66981

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH