CCNA exploration. Routing protocols and concepts, version 4.0 : course booklet

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1587132516

Ký hiệu phân loại: 004.6 Interfacing and communications

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Cisco Press, 2010

Mô tả vật lý: xiv, 234 p. ; , 28 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 66991

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH