Nuclear import and export in plants and animals

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vitaly Citovsky, Tzvi Tzfira

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 030648241X

Ký hiệu phân loại: 571.6 Cell biology

Thông tin xuất bản: Georgetown, Tex., U.S.A. : New York, N.Y. : Landes Bioscience/Eurekah.com ; Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2005

Mô tả vật lý: 229 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67029

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH