Handbook of mathematical formulas and integrals, fourth edition [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hui-Hui Dai, Alan Jeffrey

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 510.2 Mathematics

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Burlington, Mass. : Elsevier ; Academic Press, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 67038

Includes bibliographical references and index and link to CD content.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH