Prediction of protein structures, functions, and interactions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Janusz M Bujnicki

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0470517673

Ký hiệu phân loại: 572 Biochemistry

Thông tin xuất bản: Chichester, U.K. : Wiley, 2009

Mô tả vật lý: xiv, 287 p. : , ill., maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67047

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH