Reanalysis of Structures [electronic resource] : A Unified Approach for Linear, Nonlinear, Static and Dynamic Systems
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: by Uri Kirsch, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781402081989

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: Dordrecht :Springer Science+Business Media B.V, 2008.,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Computer aided design. -- Engineering design. -- Engineering mathematics. -- Engineering. -- Mechanical engineering. -

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH