High blood pressure for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan L Rubin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470137517

Ký hiệu phân loại: 616.1 Diseases of cardiovascular system

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : WIley Pub., Inc, 2007

Mô tả vật lý: xvii, 338 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67063

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH