Microfluidic techniques : reviews and protocols

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Shelley D Minteer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1588295176

Ký hiệu phân loại: 610.28 Auxiliary techniques and procedures; apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. : Humana Press, 2006.

Mô tả vật lý: x, 247 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67106

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH