Harming future persons [electronic resource] : ethics, genetics and the nonidentity problem

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Melinda A Roberts, David T Wasserman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402056966

ISBN: 1402056974 (ebook)

ISBN-13: 978-1402056963

ISBN: 9781402056970 (ebook)

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer, 2009

Mô tả vật lý: 1 online resource (xxxviii, 348 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 67109

1. Ethics
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH