Testing of concrete in structures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0415263018


Thông tin xuất bản: Abingdon, Oxon ; New York :Taylor & Francis, 2006, 4th ed.

Mô tả vật lý: 339 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Concrete -- Testing.; Concrete construction -- Testing.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH