Calculus

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Stewart

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0538497815

ISBN: 0840058187 (loose-leaf ed.)

ISBN-13: 978-0538497817

ISBN: 9780840058188 (loose-leaf ed.)

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Belmont, CA : Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012

Mô tả vật lý: xxviii, 1194, 146 p. : , col. ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67130

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH