Calculus
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: James Stewart, ,

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  0538497815

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Belmont, CA :Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012, 7th ed.

Mô tả vật lý: xxviii, 1194, 146 p. : , col. ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:


Calculus -- Textbooks.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH