Separation methods

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Zdenek Deyl

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0444805273

Ký hiệu phân loại: 572 Biochemistry

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; New York ; New York, NY, U.S.A. : Elsevier : Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co., 1984

Mô tả vật lý: xii, 526 p. , : ill. , ; 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 67146

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH