Stirring : theory and practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Marko Zlokarnik

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527299963

Ký hiệu phân loại: 660.284292 General topics in chemical engineering

Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany : Wiley-VCH, 2001

Mô tả vật lý: xix, 362 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67151

1. Mixing
Includes bibliographical references (p. 328-359) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH