Strained metallic surfaces : theory, mechanical behaviour and fatigue strength

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Valim Levitin, Stephan Loskutov

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3527323449

Ký hiệu phân loại: 620.16 Metals

Thông tin xuất bản: Weinheim, Germany : Wiley, 2009

Mô tả vật lý: viii, 250 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67157

Includes bibliographical references (p. 243-246) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH