Voice over IP security

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Patrick Park

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1587054698

ISBN-13: 978-1587054693

Ký hiệu phân loại: 004.695 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Cisco Press , 2009

Mô tả vật lý: xix, 361 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67166

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH