Guide to computer forensics and investigations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bill Nelson, Amelia Phillips, Christopher Steuart

Ngôn ngữ:

ISBN-10: 1435498836

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Boston, M.A. ; Singapore : Course Technology Cengage Learning 2010

Mô tả vật lý: xxv, 682 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 67175

Includes bibliographical references (p. 607-611) and index.


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH