Lý thuyết thống kê :Giáo trình

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 330.021

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Kinh Tế TP.HCM, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê học. Chương 2. quá trình nghiên cứu thống kê. Chương 3. Phân tổ thống kê. Chương 4. Các mức độ của hiện tượng kinh tế XH. Chương 5. Dãy số thời gian. Chương 6. Chỉ số. Chương 7. Hồi quy và tương quan..

Thống kê học ; Giáo trình;

DÃY KỆ
06D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2F
*Ký hiệu xếp giá:  330.021
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn