Fruit and vegetable processing [electronic resource] : improving quality
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1855736640

Ký hiệu phân loại: 664.8 Fruits and vegetables

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Cambridge, England :CRC Press ; Woodhead Pub., 2002,

Mô tả vật lý: 1 online resource (xvi, 388 p.) : , ill.

Ngôn ngữ:


* Fruit
  - Processing.
* Vegetables
  - Processing.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH