Brains : how they seem to work

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dale Purves

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0137055099

Ký hiệu phân loại: 612.8 Nervous system Sensory functions

Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : FT Press Science, 2010

Mô tả vật lý: xii, 304 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 67231

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH